Politica de confidențialitate

Protecția datelor tale personale, transparența procesării lor și informațiile legate de cum și unde poți să-ți exerciți drepturile sunt importante pentru noi. Drept urmare, prin această politică vrem să te informăm în conformitate cu Art. 13 și Art. 14 din Regulamentul General de Protecție a Datelor EU 679/2016 (“Regulamentul General de Protecție a Datelor” sau “GDPR”) în legătură cu prelucrarea datelor tale personale. Această politică de confidențialitate acoperă doar utilizarea și prelucrarea datelor personale în cadrul interacțiunii cu acest website. Politica de confidențialitate generală a Fairo GmbH poate fi găsită aici:

Pe cine poți să contactezi cu întrebări despre protecția datelor personale?

Pentru întrebări legate despre protecția datelor, poți să ne contactezi la adresa:

dataprotection@fairo.ro

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor personale?

Furnizorul responsabil pentru prelucrarea datelor este: Fairo GmbH, cu sediul în Viena și adresa profesională în Am Stadtpark 9, A-1030 Viena, Austria, înregistrat la registrul comerțului din Viena sub FN 552682v (“Compania” sau “noi”).

Ce categorii de date cu caracter personal pot fi prelucrate despre tine?

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal pentru scopurile menționate mai jos: Detalii personale pe care tu le furnizezi (de ex. numele, e-mailul, etc.), date de logare și identificare (confirmarea identificării în Aplicație, adresa IP, cookie-urile etc.), atîta timp se referă la o persoană fizică, precum și alte date comparabile cu categoriile de mai sus, furnizate de tine.

De unde provin datele tale personale?

Procesăm atât datele personale pe care le primim din partea ta atunci când ni le furnizezi prin intermediul website-ului, cât și ca rezultat al acțiunilor tale în urma utilizării website-ului.

Care este temeiul legal și cu ce scop sunt prelucrate datele tale cu caracter personal?

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor, precum și cu orice altă lege locală aplicabilă. GDPR enumeră diverse temeiuri legale pentru prelucrarea permisă a datelor. În secțiunea următoare, vom explica care este temeiul legal prevăzut de GDPR și scopul pentru care prelucrăm datele tale.

 1. Pe baza consimțământului tău (Art. 6 para. 1 lit. a din GDPR)

„Consimțământul” este temeiul legal pentru prelucrarea datelor, care se aplică atunci când ne-ai acordat consimțământul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal în scopuri specifice.

Prelucrarea va avea loc numai în conformitate cu scopurile și în măsura convenite în declarația de consimțământ. Consimțământul acordat poate fi revocat în orice moment, cu efect pentru viitor.

Detalii specifice despre scop pot fi găsite în textul consimțământului.

 1. Protejarea intereselor legitime (Art. 6 para. 1 lit. f din GDPR)

„Interesul legitim” este temeiul legal al prelucrării care are loc în contextul asigurării echilibrului între interese. Vom prelucra datele tale numai în cazul în care interesele sau drepturile și libertățile tale fundamentale nu prevalează în raport cu interesele noastre.

Exemple de scopuri de prelucrare bazate pe interese legitime:

 1. Testarea și optimizarea procedurilor pentru analiza cererii și contactul direct cu clienții
 2. Măsuri pentru managementul afacerii și dezvoltarea ulterioară a serviciilor și produselor
 3. Măsuri pentru protejarea clienților și a angajaților, precum și a proprietății și intereselor legale ale Societății, inclusiv realizarea procedurilor de cunoaștere a clientelei pentru verificarea identității și reprezentării utilizatorului
 4. Asigurarea securității IT și a operațiunilor IT ale Companiei
 5. Prevenirea și investigarea infracțiunilor penale
 6. Dezvoltarea de servicii și produse adaptate intereselor și situației tale de viață
 7. Furnizarea de asistență pentru utilizatori și răspunsul la solicitările, întrebările sau reclamațiile utilizatorilor

Scopurile sunt determinate de relația de afaceri și furnizarea de servicii, de asemenea și în contextul relației de afaceri (precontractuale).

Evaluarea datelor în acest scop are loc numai în cazul în care nu te-ai opus acestei evaluări.

Cine primește datele mele personale?

În intermediul Companiei, datele tale sunt primite de către acele departamente sau angajați care au nevoie de ele pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale, legale și/sau de supraveghere, precum și interesele legitime sau în baza consimțământului tău. În plus, persoanele împuternicite cu care avem o relație contractuală (în special furnizorii de servicii IT și back-office localizați în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, precum și furnizorii de servicii de asistență pentru clienți aflați în Uniunea Europeană) primesc datele tale în măsura în care au nevoie de aceste date pentru a-și îndeplini respectivele servicii. Toți procesatorii sunt obligați contractual să trateze datele tale cu confidențialitate și să le proceseze doar în contextul prestării serviciilor.

În eventualitatea unei obligații legale sau de reglementare, organismele și instituțiile publice, precum și auditorii noștri statutari sau consultanți juridici din Austria sau România, pot fi destinatarii datelor tale cu caracter personal.

Datele tale cu caracter personal pot fi, de asemenea, transferate către terți achizitori, în măsura în care activitatea Companiei ar fi transferată (total sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar face parte din activele care reprezintă obiectul tranzacției.

Sunt datele cu caracter personal transferate către o țară terță sau către o organizație internațională?

Transferul de date cu caracter personal către țări terțe are loc numai în conformitate cu temeiurile privind transferul prevăzute de GDPR. Noi obligăm astfel de destinatari să respecte standardele europene privind protecția și securitatea datelor (de ex. prin implementarea Clauzelor Contractuale Standard UE). 

Îți stăm la dispoziție pentru orice întrebări specifice pe această temă.

Cât timp vor fi stocate datele mele cu caracter personal?

Vom stoca datele tale personale atâta timp cât nu îți vei retrage consimțământul. De asemenea, vom stoca datele tale personale pentru o perioadă de până la un an după ce te-am invitat să te înscrii pentru noul nostru produs.

Am obligația de a furniza datele mele cu caracter personal?

În cadrul relației de afaceri, trebuie să furnizezi datele cu caracter personal care sunt necesare pentru stabilirea și derularea relației de afaceri. În cazul în care nu ne furnizezi aceste date, nu vom putea să-ți oferim informațiile solicitate despre noul nostru produs.

Există un proces decizional automatizat?

Nu folosim procese decizionale complet automatizate în conformitate cu Articolul 22 din GDPR pentru stabilirea și derularea relației de afaceri, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal menționate aici. În situația în care vom folosi astfel de proceduri în viitor, te vom informa cu privire la acest aspect în mod separat, astfel cum este cerut de lege.

Care sunt drepturile mele de protecție a datelor?

În contextul prelucrării datelor tale cu caracter personal, ai următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: ai dreptul de a obține confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate;
 1. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: ai posibilitatea de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor tale cu caracter personal în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul legal al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 1. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: ai dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideri că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu dorești să îți ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele tale cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă tu ai nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) te-ai opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 1. Dreptul de a-ți retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;
 1. Dreptul de a te opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care te afli, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a te opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 1. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 1. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a-ți primi datele cu caracter personal pe care le-ai furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 1. Dreptul de a depune plângere în fața autorității locale de supraveghere competente și dreptul de a te adresa instanțelor de judecată competente.

Suntem bucuroși să te ajutăm cu orice întrebări, sugestii sau reclamații cu privire la protecția datelor. Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, te încurajăm să adresezi o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la adresa indicată la începutul acestei politici.

Dacă crezi că ți-a fost încălcat dreptul la protecția datelor, poți depune o plângere și la Autoritatea Austriacă pentru Protecția Datelor, Barichgasse 40-42, 1030 Viena, Austria, www.dsb.gv.at.

Versiune actualizată la 14.03.2023

Cookie-urile strict necesare
Subgrup de cookie-uriCookie-uriCookie-uri utilizatePerioada de valabilitate
www.fairoapp.comOptanonConsentOptanonAlertBoxClosedNecessaryPrimare365 zile, 365 zile, 1 zi
cdn.cookielaw.orgOptanonAlertBoxClosed, OptanonConsentTerț365 zile, 365 zile
Cookie-uri de performanță
Subgrup de cookie-uriCookie-uriCookie-uri utilizatePerioada de valabilitate
fairoapp.comzte2095PrimareSesiune
www.fairoapp.comPerformancePrimare1 zi
Cookie-uri funcționale
Subgrup de cookie-uriCookie-uriCookie-uri utilizatePerioada de valabilitate
fairoapp.com__zlcmidFunctionalPrimare365 zile, 1 zi
static.zdassets.com__zlcidTerțcâteva secunde
Cookie-uri de direcționare
Subgrup de cookie-uriCookie-uriCookie-uri utilizatePerioada de valabilitate
fairoapp.comTargetingPrimare1 zi
Cookie-uri Social Media
Subgrup de cookie-uriCookie-uriCookie-uri utilizatePerioada de valabilitate
fairoapp.comSocialPrimare1 zi