Înființarea unui PFA: ce, cum și în câte exemplare

Așadar, vrei să devii freelancer. Talent ai, curaj ai, experiență în câmpul muncii ai (sau măcar câteva diplome care să demonstreze că teoria e mai tare decât practica în cazul tău) și te întrebi cum poți începe să faci afaceri în deplinătatea condițiilor legale. Ce urmează?

Urmează, bineînțeles, o listă. Și niște pași pe care trebuie să-i urmezi ca să devii PFA, dacă asta ai hotărât că e forma legală potrivită pentru tine. Între tine și “blazonul” de persoană fizică autorizată ce vine lângă nume, mai stau câteva acte, multă răbdare și, cel mai probabil, un dosar cu șină, dacă nu cumva alegi varianta de a depune actele online.

Pasul 0: Chiar înainte de pasul 1, e important să vorbim despre pregătirile prealabile

Pentru a înființa un PFA, e nevoie să bifezi niște lucruri:

 • Să ai peste 18 ani
 • Să nu fi săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale
 • Să ai un sediu profesional
 • Să declari pe proprie răspundere că îndeplinești toate condițiile de funcționare prevăzute de legislație pentru a desfășura activitatea
 • Și, bineînțeles, să ai pregătirea profesională în domeniul în care soliciți autorizarea.

În plus, chiar înainte să-ți depui dosarul, trebuie să depui o cerere de verificare a disponibilității denumirii pe care vrei să o aibă PFA-ul tău. Conform legii, numele PFA-ului va fi compus din numele întreg al titularului sau din numele și inițiala prenumelui, urmate de sintagma “persoană fizică autorizată”.

Ce se întâmplă dacă ai un nume foarte popular, iar denumirea pe care o voiai pentru PFA-ul tău e luată?

Bună întrebare. Pe foarte scurt, ai niște variante alternative:

 • Să folosești numele de familie + inițiala prenumelui tatălui, de exemplu: Ionescu I. Persoană Fizică Autorizată.
 • Să folosești numele tău complet + inițiala tatălui, de exemplu: Ionescu I. Ion Persoană Fizică Autorizată
 • Sau numele tău complet + inițiala mamei (să zicem că nu o cheamă tot Ioana, ci Andreea), de exemplu: Ionescu A. Ion Persoană Fizică Autorizată.

Și lista ar putea continua, dar să revenim la cea care ocupă mai mult spațiu: actele care trebuie puse la dosar.

Pasul 1: Dosarele X, unde X ține loc pentru numărul de acte care trebuie depuse la ONRC

Urmează depunerea dosarului pentru înființarea PFA-ului (fie fizic, la ghișeul oficiului registrului comerțului în raza căruia vrei să-ți stabilești sediul profesional, fie online sau prin corespondență). Dosar care trebuie să conțină următoarele acte:

 • Cererea de înregistrare, în original.
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală.
 • Declarația-tip pe propria răspundere care să ateste că nu se desfășoară activitatea la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (aici) sau declarația care să ateste că se îndeplinesc condițiile de funcționare din punct de vedere al legislației din domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecția mediului și protecția muncii, pentru desfășurarea activității pentru care ceri autorizație (aici).
 • Dovada verificării disponibilității și rezervării denumirii firmei (despre care îți spuneam mai sus) și, eventual, a emblemei, în original.
 • Actul tău de identitate (în copie certificată olograf, adică o copie pe care scrii “conform cu originalul”, iar lângă – numele și semnătura).
 • Declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original).
 • Dovada care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional și, dacă e cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de punct de lucru (de exemplu, contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, contractul de comodat etc.).
 • Specimenul de semnătură, certificat în condițiile legii de către directorul oficiului registrului sau de către înlocuitorul acestuia, ori legalizat de notarul public, în original, sau, după caz, împuternicirea avocațială care conţine semnătura persoanei fizice care se autorizează (adică a ta).

Opțional, se mai pot solicita și următoarele documente:

 • Documentele care atestă pregătirea sau experiența profesională, dacă asta e cerută de lege în anumite situații. Poate fi vorba despre o diplomă, despre certificatul sau adeverința prin care se dovedește absolvirea unei instituții de învățământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, certificatul de competență profesională, atestatul de recunoaștere și/sau echivalare pentru persoanele care au dobândit calificarea în străinătate sau orice alte dovezi care să ateste experiența profesională.
 • Declarația persoanei fizice titulară a persoanei fizice autorizate (adică a ta) că soția/soțul participa în mod obișnuit la activitatea desfășurată de persoana fizică autorizată, în original; asta doar în cazul în care vrei să-ți cooptezi soțul / soția în activitatea PFA-ului, fără a înființa o întreprindere familială.
 • Avizul asociației de proprietari privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, dacă desfășori activitatea la sediul profesional declarat. Dacă nu desfășori activitatea la sediul profesional, atunci va trebui să depui o declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că nu desfășori activitate la sediu și, drept urmare, procedura de obținere a avizului asociației de proprietari nu mai este necesară.
 • Declarație pe propria răspundere privind patrimoniul de afectațiune, în original.
 • Dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale, în cazul în care nu depui tu documentele.

Pasul 2: Așteptarea – sau, după caz, completarea

Urmează un termen de trei zile lucrătoare de la data depunerii documentelor în care Oficiul Registrul Comerțului trebuie să-ți elibereze certificatul de înregistrare (care conține codul unic de înregistrare), rezoluția de înființare, certificatul constatator (care conține activitățile autorizate) și alte acte prevăzute de lege. Asta dacă nu cumva constată că dosarul este incomplet, caz în care ți se va acorda un termen de maximum 15 zile pentru a-l completa.

Dacă totul e bine, poți să deschizi șampania și să te consideri autorizat! Iar vestea cea mai bună e că s-ar putea chiar să-ți rămână bani de șampanie, pentru că înființarea unui PFA e gratuită. Cel puțin în ce ține de prevederile legale, care au eliminat începând cu 2017 taxele și tarifele de înregistrare – dar asta nu înseamnă că nu trebuie să te pregătești moral și financiar pentru eventualele costuri notariale sau de consultanță, dacă optezi pentru asta.

Și nu uita – dacă intri în rândul freelancerilor și ai nevoie de o mână de ajutor cu partea mai puțin interesantă a muncii administrative, poți conta pe noi. Fairo a fost construit cu gândul la simplificarea facturării și (pe viitor) a altor procese la fel de “interesante”, dar necesare: calcularea impozitelor, completarea declarațiilor fiscale și multe altele. Să fie cu noroc!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

O altă lecție importantă?
Timpul e cea mai valoroasă monedă de schimb pentru un freelancer. Economisește-l cu aplicația Fairo și rezolvă rapid tot ce ține de emiterea și administrarea facturilor.
Încearcă acum Fairo