Умови та правила

Дата публікації: 17.10.2023

Цей документ є публічною офертою ТОВ «ФАІРО», юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства України за ідентифікаційним номером 43659053 і місцезнаходженням за адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9, корп. 5-А, 2-й поверх (надалі — «Провайдер»), укласти електронний договір на цих умовах використання, викладених нижче (надалі — «Умови»), яка у разі акцепту Вами в описаному нижче порядку, становить договір між користувачем Додатка (надалі — «Ви») і Провайдером.

Додаток

FAIRO (надалі — «Додаток») — це мобільний додаток, що утримується Провайдером, орієнтований на фізичних осіб‑підприємців, зареєстрованих в Україні, та призначений для того, щоб надати можливість його користувачам, зокрема:

 • створювати, надсилати та отримувати рахунки-фактури та відстежувати статус оплати виставлених рахунків-фактур,
 • відстежувати операції для цілей бухгалтерського обліку та застосовних лімітів щодо обороту,
 • складати та подавати податкову звітність (з урахуванням того, що відповідний функціонал Додатку може бути застосовний лише для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 3 групи, не мають найманих працівників та не зареєстровані у якості платників ПДВ),
 • забезпечувати та організовувати надання Вам інформаційних та/або консультаційних послуг сторонніми постачальниками шляхом (за погодженням між Вами та Провайдером) проведення комунікацій з використанням телефонного зв’язку та/або з використанням програмного забезпечення для проведення відеоконференцій (тривалість комунікації з таким стороннім постачальником не може перевищувати 30 хвилин, такі інформаційні та/або консультаційні послуги надаються виключно з питань, пов’язаних зі звітністю, яка може подаватися з використанням Додатку, дата та час надання таких послуг окремо погоджуються між Вами та Провайдером),
 • користуватися послугами, що надаються сторонніми постачальниками або Провайдером через Додаток.

Договір

Приймаючи ці Умови, Ви:

 • засвідчуєте та гарантуєте, що Ви не є громадянином російської федерації (це засвідчення надається в рамках виконання вимог законодавства України, зокрема, постанови Кабінету міністрів України № 187 від 03.03.2022р.);

– укладаєте змішаний електронний договір (надалі — «Договір») з Провайдером, що включає ліцензійний договір про використання Додатку та договір про надання певних інформаційних послуг, як зазначено нижче.

 

Акцепт

Для того, щоб прийняти ці Умови, Вам необхідно змістити вправо відповідний/ні прапорець/ці в діалоговому вікні підтвердження, що з’являється в Додатку під час реєстрації. У разі прийняття Вами Умов, Договір між Вами та Провайдером вважається укладеним. Після прийняття Умов Ви отримаєте електронне підтвердження укладення Договору у формі тексту прийнятих Вами Умов, надісланого на електронну пошту, вказану Вами під час реєстрації. Приймаючи ці Умови, Ви підтверджуєте та запевняєте, що маєте достатню дієздатність для укладання Договору.

Ліцензія

За умови дотримання Умов, Провайдер надає Вам обмежену, невиключну ліцензію без права передачі та без права передачі у субліцензію, для доступу до Додатка.  Додаток і всі права на нього, включаючи права інтелектуальної власності, залишаються власністю Провайдера або його ліцензіарів. Ніщо в цих Умовах не повинно тлумачитися таким чином, що надає Вам будь-які права, крім обмеженої ліцензії кінцевого користувача, наданої відповідно до наведеного вище. Використання Вами Додатка обмежується його функціональним призначенням.

Сервіси

A:

Укладенням Договору Ви погоджуєтесь, що функції “відстеження операцій для цілей бухгалтерського обліку та застосовних лімітів щодо обороту”, “складання та подання податкової звітності” реалізовані в Додатку з наступними особливостями та умовами:

 • функції щодо податкової звітності можуть бути застосовані виключно фізичними особами-підприємцями, які є платниками єдиного податку 3 групи, не мають найманих працівників, не зареєстровані у якості платників ПДВ та не переходили з/на іншу систему оподаткування протягом року, в якому укладено Договір, та протягом строку дії Договору;
 • у разі підключення до Платіжних рахунків (в тому числі, в порядку, визначеному в пункті “B” розділу “Сервіси” Договору) інформація про всі вхідні операції за Платіжними рахунками може імпортуватися Вами до розділу “Бухгалерія” Додатку, сума кожної транзакції додається до загального розміру доходу в звітному році для цілей неперевищення граничного обсягу доходу (встановлюється законодавством України), 5% податку розраховується автоматично з кожної операції – Вам необхідно перевірити всі операції на предмет їх правильності та правильності ставки оподаткування та, якщо необхідні коригування – відкоригувати або видалити їх;
 • якщо операції були здійснені в іноземній валюті, їх сума в гривні розраховується Додатком з використанням курсу гривні до відповідної валюти, встановленого Національним банком України станом на дату такої операції;
 • всі суми податків, розраховані вищезазначеним чином, автоматично сумуються та імпортуються в поле єдиного податку за відповідний квартал в розділі “Звітність” Додатку та в поле для декларування єдиного податку в звітній формі до Державної податкової служби України, далі – ДПСУ, за відповідний квартал (така загальна сума єдиного податку сумується з сумами єдиного податку в попередні квартали відповідного року, якщо в Додатку наявна інформація щодо сум єдиного податку в попередні квартали відповідного року);
 • всі розміри вхідних операцій в розділі “Бухгалтерія” Додатку автоматично сумуються та імпортуються в поле доходу за відповідний квартал в розділ “Звітність” Додатку та в поле для декларування доходу в звітній формі до ДПСУ за відповідний квартал (така загальна сума доходу сумується з сумами доходу в попередні квартали відповідного року, якщо в Додатку наявна інформація щодо сум доходу в попередні квартали відповідного року);
 • Вам необхідно перевірити вищезазначені суми в розділі “Звітність” Додатку до відправлення звіту до ДПСУ та, якщо необхідні коригування – відкоригувати інформацію щодо операцій в розділі “Бухгалтерія” Додатку;
 • для цілей звітування щодо єдиного соціального внеску використовуються наступні суми: сума єдиного соціального внеску, яка імпортується в звіт щодо єдиного соціального внеску, розраховується як 22% мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України, яка імпортується до звіту щодо єдиного соціального внеску, як база для нарахування єдиного соціального внеску;
 • після отримання відповіді від ДПСУ щодо прийняття Вашої податкової звітності/звітності щодо єдиного податку Вам необхідно перевірити Ваші звіти, отримані ДПСУ, в Електронному кабінеті ДПСУ (доступний на сайті: https://cabinet.tax.gov.ua/) та, якщо будь-які зміни необхідні – направити змінену податкову звітність/звітність щодо єдиного податку до ДПСУ.

B:

Спеціальні функції Додатка дозволяють Вам підключатися до банківських рахунків (надалі – «Платіжні рахунки»), що обслуговуються певними українськими банками, і автоматично синхронізовувати інформацію про Ваш платіжний рахунок з Додатком на підставі Вашої прямої згоди, наданої укладенням Договору Провайдеру, та наданих Вами даних, необхідних для такого підключення до Платіжного рахунку.

Провайдер надає цю послугу в Додатку щодо Платіжних рахунків, відкритих Вами в АТ КБ “ПРИВАТБАНК” з використанням функціональних можливостей додатків “Автоклієнт” та/або “Модуль обміну з Приват24”, які Ви використовуєте в порядку та на умовах, які встановлено договорами між Вами та АТ КБ “ПРИВАТБАНК”. Опис функціональних можливостей та регламенту роботи додатків “Автоклієнт” та “Модуль обміну з Приват24” наведено за наступними посиланнями:

https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vS8rx2WKg69o6JvG5L4AhSXcU6vxXcJph6WK84qJcAYDBvsNYEob57jDMQhbosjc9gRS5bOTqTXf0vb/pub?urp=gmail_link#h.nqp be6i fhcq

https://docs.google.com/document/d/19n3GIp8RuoNimgmHwoSE-u0paCR-nI89iU4p33WWIBc/edit

Провайдер надає цю послугу в Додатку щодо Платіжних рахунків, відкритих Вами в АТ “Універсал Банк” з використанням функціональних можливостей сервісу “Monobank open API for Providers”. Опис функціональних можливостей та регламенту роботи цього сервісу наведено за наступними посиланнями:

https://api.monobank.ua/docs/corporate.html

Ви погоджуєтеся підключатися тільки до тих Платіжних рахунків, які Вам належать або до тих, якими Ви маєте право користуватися. З метою використання функції Додатку щодо синхронізації Платіжного рахунку Ви надаєте пряму згоду Провайдеру на доступ до інформації щодо Вашого Платіжного рахунку з використанням описаних в Договорі технологічних рішень в режимі «тільки перегляд», на використання Провайдером наданих Вами даних для здійснення такого доступу, на отримання від Вашого імені Ваших даних в тій мірі, наскільки вони розкриваються вашим банком (включаючи: інформацію щодо рахунку – зокрема, номер рахунку, тип, валюта, баланс; інформація за транзакціями – зокрема, суми транзакцій, їх дати, опис, валюта; інформація про власника рахунку – зокрема, ім’я, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону) та на обмін ними з Провайдером та Додатком, а також на уповноваження відповідної фінансової установи надавати доступ до цих даних та розкривати відповідну банківську таємницю Провайдеру. До того ж Ви надаєте запевнення Провайдеру, що у Вас є для цього всі необхідні права.

Програми лояльності

Провайдер може проводити постійні або тимчасові маркетингові заходи (далі – Програми лояльності) для користувачів Додатку, які передбачають отримання ними заохочень, в яких Ви маєте право брати участь на власний розсуд. Порядок та умови участі в Програмах лояльності доступні за посиланням https://www.fairo.com.ua/loyalty-program. Своєю участю в Програмах лояльності Ви засвідчуєте, що ознайомились та погоджуєтесь з правилами відповідної Програми лояльності.

Строк дії та припинення

Договір вважається укладеним на строк 1 (один) місяць. Незважаючи на будь-які протилежні положення цього Договору, якщо жодна зі сторін Договору не повідомить іншу сторону про розірвання Договору до настання передбачуваної дати розірвання, Договір вважається продовженим ще на один місяць; кількість таких можливих продовжень не обмежена. За умови сплати будь-яких непогашених платежів Провайдеру, Ви можете розірвати Договір в будь-який час і з будь-якої причини шляхом надсилання повідомлення Провайдеру (електронною поштою), при цьому Провайдер деактивує обліковий запис Вашого Додатка таким чином, що функціональні можливості Додатка будуть відключені для Вас. Повернення коштів, сплачених за послуги за Договором в такому випадку неможливе. Провайдер може розірвати Договір у будь-який час і з будь-якої причини за умови попереднього завчасно наданого Вам повідомлення, якщо інше не передбачено цими Умовами, домовленістю сторін або законодавством України.

Внесення змін

Ми залишаємо за собою право вносити зміни до цих Умов (оновлювати редакцію цих Умов) в будь-який момент, і такі зміни (оновлена редакція) набувають чинності після публікації на нашому веб-сайті (https://www.fairoapp.com/uk), окрім користувачів Додатку, які уклали Договір до дати такої публікації – для таких користувачів Додатку зміни (оновлена редакція) цих Умов буде чинною через 14 днів після дня відповідного повідомлення електронною поштою (якщо більший строк не буде встановлено в зазначеному повідомленні). Ви зобов’язані щонайменше кожні 12 днів перевіряти наявність надісланих Вам повідомлень електронною поштою про зміну Умов. Продовжуючи користуватися Додатком після зазначеного строку або здійснюючи дії відповідно до Умов із змінами (оновленої редакції цих Умов), Ви висловлюєте свою згоду із внесеними змінами (оновленою редакцією цих Умов). Якщо Ви не згодні зі змінами, Ви можете безкоштовно припинити дію цих Умов у будь-який час. Умови проведення Програм лояльності змінюються Провайдером в порядку, встановленому умовами проведення відповідної Програми лояльності.

Ваше користування Додатком

Ліцензія надається виключно для Вашого користування (або користування Вашого підприємства, якщо застосовується). Таким чином, Ви не можете цей Додаток здавати в оренду, позичати, продавати, передавати або передавати в субліцензію. Ліцензія на сторонні сервіси або бібліотеки, що входять до складу Додатку, надається Вам відповідно до цих Умов або відповідно до умов ліцензії третьої сторони, якщо застосовується. На підставі Вашої ліцензії Ви не маєте права отримувати доступ до Додатку за допомогою інших засобів, крім офіційного додатку, видобувати або витягувати будь-які дані з баз даних Додатку (за винятком випадків, коли це прямо дозволено функціями Додатку), змінювати, здійснювати зворотне проектування, зламувати, декодувати, декомпілювати, розбирати або створювати похідні роботи Додатку або будь-якої його частини та обходити будь-яку технологію, що використовується для захисту функцій Додатку. Якщо інше не було прямо погоджено Провайдером, Вам не дозволяється поширювати будь-які знімки екранів, зміст або опис Додатку або будь-яких його частин, будь-які посилання на Додаток або будь-які відгуки щодо Додатку.

Реєстрація та обліковий запис Користувача

Для можливості користуватися Додатком, Вам потрібно зареєструватися. Ви погоджуєтеся надавати Провайдеру тільки точну, правдиву та актуальну інформацію та підтримувати її в актуальному стані. У разі зміни інформації, наданої Вами Провайдеру, зокрема, Ваших персональних та/або контактних даних, Вам необхідно повідомити Провайдера про таку зміну шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти Провайдера, зазначену в Умовах, з Вашої електронної адреси, наданої Вам Провайдеру, або з використанням функції “чат” Додатку (програмне забезпечення, яке є частиною Додатку (інтегроване в Додаток) та за допомогою якого Ви можете здійснювати комунікацію з Провайдером), далі – Верифікований чат. Ви зобов’язані забезпечувати конфіденційність та захист реквізитів для входу в обліковий запис Додатка, і Вам заборонено їх передавати будь-кому. Ви несете одноосібну відповідальність за будь-які дії, які відбуваються за Вашим обліковим записом.

Контент користувача

Ви маєте право вводити і завантажувати в Додаток або синхронізувати з ним тексти, числові дані, фотографії або інший контент. Ви несете відповідальність за будь-який контент, який Ви надаєте Додатку, і за будь-які його наслідки. Ви не маєте права вводити або завантажувати в Додаток або синхронізувати з ним неправомірний контент або контент, що порушує авторські права або будь-які інші права третіх осіб. Провайдер не перевіряє контент користувача, але залишає за собою право з будь-якої причини видалити або закрити доступ до будь-якого контенту користувача. Провайдер не несе відповідальності за точність контенту, який Ви надали Додатку або синхронізували з ним, або який було створено Додатком на основі Ваших даних. Ви несете одноосібну відповідальність за резервне копіювання контенту, який Ви вносите або завантажуєте в Додаток або синхронізуєте з ним.

Відсутність фахової консультації

На основі Вашого контенту користувача (зокрема, синхронізованих даних платіжного рахунку) Додаток може надавати Вам комерційні пропозиції (оголошення)\порівняння цін, персоналізовані автоматично згенеровані пропозиції/розрахунки щодо виставлення рахунків-фактур, ведення бухгалтерського обліку, сплати податків або іншу інформацію (як погоджено між Вами та Провайдером). Ви цим підтверджуєте і погоджуєтеся, що (i) будь-яка така пропозиція/розрахунок або комерційна пропозиція\порівняння цін або інша інформація (як погоджено між Вами та Провайдером) не є фаховою фінансовою, податковою, бухгалтерською, інвестиційною або будь-якою іншою професійною консультацією, (ii) Провайдер не робить жодних пов’язаних із цим запевнень або гарантій, і (iii) Ви вирішуєте на власний розсуд, чи слідувати таким пропозиціям/розрахункам\порівнянням цін або іншій інформації. Провайдер у жодному разі не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Вам або третій особі, що виникли внаслідок використання Вами таких рекомендацій або комерційних пропозицій\порівнянь цін або іншої інформації (як погоджено між Вами та Провайдером). До того ж, хоча Провайдер докладає обґрунтованих зусиль для приведення функцій Додатку у відповідність до стандартів бухгалтерського обліку та податкової звітності, що застосовуються в Україні, немає жодних гарантій того, що завжди буде дотримано всіх вимог. Додаток не повинен вважатися таким, що повністю заміняє ведення Вами власного бухгалтерського обліку та податкової звітності і призначений тільки для полегшення такого ведення. Немає жодної гарантії, що документи та операції, оформлені в Додатку, відповідатимуть Вашим договорам або зобов’язанням, стороною яких Ви є або які для Вас є обов’язковими.

Використання на Вашому мобільному пристрої

Використання Додатку можливе за наявності сумісного мобільного пристрою, доступу до Інтернету і сумісного програмного забезпечення, встановленого на мобільному пристрої. Ви погоджуєтеся з тим, що самостійно несете відповідальність за виконання цих вимог, зокрема будь-яких змін, оновлень та застосовних платежів, а також умов Вашого договору з провайдером послуг мобільного зв’язку та телекомунікацій.

Технічне обслуговування та підтримка

Додаток постійно вдосконалюється, і Провайдер залишає за собою право на власний розсуд оновлювати Додаток, змінювати характер Додатку, змінювати або припиняти деякі його функції без попереднього повідомлення. Ви погоджуєтесь з тим, що Провайдер не зобов’язаний здійснювати підтримку або оновлення Додатку. Провайдер не гарантує безперебійного надання послуг або відсутності будь-яких помилок, «багів» або неточностей. Додаток або інтегровані сторонні сервіси можуть бути тимчасово недоступні через технічне обслуговування, певні технічні труднощі або інші події, які не залежать від Провайдера. Якщо у Вас виникли питання, проблеми або пропозиції, Ви можете зв’язатися з Провайдером за контактами, вказаними далі. Однак Ви погоджуєтесь з тим, що підтримка Додатка може бути обмеженою у зв’язку з обмеженими ресурсами Провайдера.

Платежі

Додаток може мати функціональні можливості або надавати можливість скористатися послугами, за користування якими Вам необхідно сплачувати винагороду (“оформити підписку на відповідні послуги\функції”). В такому випадку вартість та інші умови користування такими функціональними можливостями Додатку або послугами та порядок здійснення оплати встановлюється в Додатку або на сайті Fairo (https://www.fairoapp.com/) – в описі таких функціональних можливостей або послуг.

Ви погоджуєтесь з тим, що після здійснення оплати відповідних послуг відмова від їх надання та повернення коштів не здійснюється. 

 

Конфіденційність

Використовуючи Додаток, Ви підтверджуєте, що Провайдер оброблятиме Ваші персональні дані в обсязі, необхідному для надання послуг згідно з Договором. Всю інформацію, включаючи обсяг і спосіб обробки Ваших персональних даних, включено до «Політики конфіденційності» (далі – Політика конфіденційності), яка розміщена в мережі Інтернет та доступна за посиланням https://www.fairoapp.com/uk/privacy-policy-ua/, та “Згоді на обробку персональних даних для маркетингових цілей”, яка розміщена в мережі Інтернет та доступна за посиланням https://www.fairoapp.com/uk/marketing-consent-ua/ (далі – Маркетингова згода). Укладенням Договору Ви надаєте згоду на обробку Ваших персональних даних в порядку та на умовах, визначених в Політиці конфіденційності та в Маркетинговій згоді (якщо Ви зміщуєте до позиції “так” або “згоден” або вправо (або будь-яким іншим чином, який чітко виражає Вашу згоду) відповідний/ні прапорець/ці в діалоговому вікні підтвердження щодо Маркетингової згоди в Додатку).

Обмеження відповідальності

У МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВОМУ ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАСТОСОВНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ДОДАТОК ТА ІНТЕГРОВАНІ СТОРОННІ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ “В НАЯВНОМУ ОБСЯЗІ” (“AS IS”) І “ЗА УМОВИ ДОСТУПНОСТІ (“AS AVAILABLE”)” БЕЗ ЖОДНИХ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ЗАПЕВНЕНЬ АБО ГАРАНТІЙ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЯКІ ВИКЛАДЕНІ В ЦИХ УМОВАХ. ПРОВАЙДЕР НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ДОДАТОК І БУДЬ-ЯКІ ЙОГО ФУНКЦІЇ АБО ПОСЛУГИ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ БЕЗПЕРЕБІЙНО, БЕЗ ПОМИЛОК, ЗАХИЩЕНО, ВСЕОСЯЖНО, У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ТОЧНО АБО В АКТУАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ, А ТАКОЖ ЩО ВСІ ПОМИЛКИ В ДОДАТКУ І БУДЬ-ЯКИХ ЙОГО ФУНКЦІЯХ АБО ПОСЛУГАХ МОЖЕ БУТИ ЗНАЙДЕНО АБО ВИПРАВЛЕНО. ВИ ПРЯМО ПІДТВЕРДЖУЄТЕ І ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ТА ІНТЕГРОВАНИХ СТОРОННІХ СЕРВІСІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО НА ВАШ РИЗИК, І ТОМУ УСІ РИЗИКИ, ЗОКРЕМА ЩОДО ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ, РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ, ТОЧНОСТІ, ЗАХИЩЕНОСТІ І ЗУСИЛЬ, НЕСЕТЕ ВИКЛЮЧНО ВИ. У МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВОМУ ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОМ, ПРОВАЙДЕР В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ АБО ВТРАТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, ВТРАТУ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ВТРАТУ ДАНИХ І ПРИБУТКУ, МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ АБО ІНШІ НЕМАТЕРІАЛЬНІ АБО ЕКОНОМІЧНІ ВТРАТИ, ЩО ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК АБО У ЗВ’ЯЗКУ З ВАШИМ ВИКОРИСТАННЯМ АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКА ТА ІНТЕГРОВАНИХ СТОРОННІХ СЕРВІСІВ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИНИ, НАВІТЬ ЯКЩО ПРОВАЙДЕРУ БУЛО ПОВІДОМЛЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

Сторонні сервіси

В Додаток або в його складові можуть інтегруватися або іншим чином включатися сторонні сервіси або контент. Ви підтверджуєте, що крім цих Умов можуть застосовуватися інші умови користування такими сторонніми сервісами (включаючи політику конфіденційності), і що Провайдер не гарантує доступності таких послуг і контенту. Ви зобов’язані погодитися та дотримуватися будь-яких застосовних умов третіх сторін (у тому числі умов оплати) та інших процедур (таких як ідентифікація та верифікація) при використанні Додатка.

Застосовне законодавство та вирішення спорів

Цей договір регулюється законодавством України. Всі спори вирішуються за взаємною згодою або, якщо згоди не досягнуто, передаються на вирішення судів, які мають підсудність відповідно до зареєстрованого місцезнаходження Провайдера.

Автономність положень

Якщо будь-яке положення цих Умов у будь-якому обсязі визнано недійсним або таким, що не може бути примусово виконаним, така недійсність або неможливість примусового виконання жодним чином не впливає на інші положення Умов та не має наслідком недійсність чи неможливість примусового виконання таких інших положень. Таке положення застосовується в повному обсязі, дозволеному законом, або вважається заміненим положенням, яке є дійсним і таким, що може бути примусово виконаним, і яке найбільше відповідає первісному наміру та меті. Цей Договір не вважається договором приєднання, і Ви можете запропонувати свої умови договору.

Скарги та контактна інформація

Ваші запитання, скарги, претензії або будь-яка інша комунікація щодо Додатка повинні надсилатися з використанням Верифікованого чату або за наступними реквізитами:

ТОВ «ФАІРО»

Адреса: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9, корп. 5-А, 2-й поверх

Email: support.ua@fairoapp.com

 

 

Дата публікації:12.04.2023

Цей документ є публічною офертою ТОВ «ФАІРО», юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства України за ідентифікаційним номером 43659053 і місцезнаходженням за адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9, корп. 5-А, 2-й поверх (надалі — «Провайдер»), укласти електронний договір на цих умовах використання, викладених нижче (надалі — «Умови»), яка у разі акцепту Вами в описаному нижче порядку, становить договір між користувачем Додатка (надалі — «Ви») і Провайдером.

Додаток

FAIRO (надалі — «Додаток») — це мобільний додаток, що утримується Провайдером, орієнтований на фізичних осіб‑підприємців, зареєстрованих в Україні, та призначений для того, щоб надати можливість його користувачам, зокрема:
 • створювати, надсилати та отримувати рахунки-фактури та відстежувати статус оплати виставлених рахунків-фактур,
 • відстежувати операції для цілей бухгалтерського обліку та застосовних лімітів щодо обороту,
 • складати та подавати податкову звітність (з урахуванням того, що відповідний функціонал Додатку може бути застосовний лише для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 3 групи, не мають найманих працівників та не зареєстровані у якості платників ПДВ),
 • забезпечувати та організовувати надання Вам інформаційних та/або консультаційних послуг сторонніми постачальниками шляхом (за погодженням між Вами та Провайдером) проведення комунікацій з використанням телефонного зв’язку та/або з використанням програмного забезпечення для проведення відеоконференцій (тривалість комунікації з таким стороннім постачальником не може перевищувати 30 хвилин, такі інформаційні та/або консультаційні послуги надаються виключно з питань, пов’язаних зі звітністю, яка може подаватися з використанням Додатку, дата та час надання таких послуг окремо погоджуються між Вами та Провайдером),
 • користуватися послугами, що надаються сторонніми постачальниками через Додаток.

Договір

Приймаючи ці Умови, Ви:
 • засвідчуєте та гарантуєте, що Ви не є громадянином російської федерації (це засвідчення надається в рамках виконання вимог законодавства України, зокрема, постанови Кабінету міністрів України № 187 від 03.03.2022р.);
– укладаєте змішаний електронний договір (надалі — «Договір») з Провайдером, що включає ліцензійний договір про використання Додатку та договір про надання певних інформаційних послуг, як зазначено нижче.  Договір складено українською та англійською мовами, у разі розбіжностей між текстами англійською та українською мовами текст Договору українською мовою має перевагу.

Акцепт

Для того, щоб прийняти ці Умови, Вам необхідно змістити вправо відповідний/ні прапорець/ці в діалоговому вікні підтвердження, що з’являється в Додатку під час реєстрації. У разі прийняття Вами Умов, Договір між Вами та Провайдером вважається укладеним. Після прийняття Умов Ви отримаєте електронне підтвердження укладення Договору у формі тексту прийнятих Вами Умов, надісланого на електронну пошту, вказану Вами під час реєстрації. Приймаючи ці Умови, Ви підтверджуєте та запевняєте, що маєте достатню дієздатність для укладання Договору.

Ліцензія

За умови дотримання Умов, Провайдер надає Вам обмежену, невиключну ліцензію без права передачі та без права передачі у субліцензію, для доступу до Додатка.  Додаток і всі права на нього, включаючи права інтелектуальної власності, залишаються власністю Провайдера або його ліцензіарів. Ніщо в цих Умовах не повинно тлумачитися таким чином, що надає Вам будь-які права, крім обмеженої ліцензії кінцевого користувача, наданої відповідно до наведеного вище. Використання Вами Додатка обмежується його функціональним призначенням.

Сервіси

A: Укладенням Договору Ви погоджуєтесь, що функції “відстеження операцій для цілей бухгалтерського обліку та застосовних лімітів щодо обороту”, “складання та подання податкової звітності” реалізовані в Додатку з наступними особливостями та умовами:
 • функції щодо податкової звітності можуть бути застосовані виключно фізичними особами-підприємцями, які є платниками єдиного податку 3 групи, не мають найманих працівників, не зареєстровані у якості платників ПДВ та не переходили з/на іншу систему оподаткування протягом року, в якому укладено Договір, та протягом строку дії Договору;
 • у разі підключення до Платіжних рахунків (в тому числі, в порядку, визначеному в пункті “B” розділу “Сервіси” Договору) інформація про всі вхідні операції за Платіжними рахунками може імпортуватися Вами до розділу “Бухгалерія” Додатку, сума кожної транзакції додається до загального розміру доходу в звітному році для цілей неперевищення граничного обсягу доходу (встановлюється законодавством України), 5% податку розраховується автоматично з кожної операції – Вам необхідно перевірити всі операції на предмет їх правильності та правильності ставки оподаткування та, якщо необхідні коригування – відкоригувати або видалити їх;
 • якщо операції були здійснені в іноземній валюті, їх сума в гривні розраховується Додатком з використанням курсу гривні до відповідної валюти, встановленого Національним банком України станом на дату такої операції;
 • всі суми податків, розраховані вищезазначеним чином, автоматично сумуються та імпортуються в поле єдиного податку за відповідний квартал в розділі “Звітність” Додатку та в поле для декларування єдиного податку в звітній формі до Державної податкової служби України, далі – ДПСУ, за відповідний квартал (така загальна сума єдиного податку сумується з сумами єдиного податку в попередні квартали відповідного року, якщо в Додатку наявна інформація щодо сум єдиного податку в попередні квартали відповідного року);
 • всі розміри вхідних операцій в розділі “Бухгалтерія” Додатку автоматично сумуються та імпортуються в поле доходу за відповідний квартал в розділ “Звітність” Додатку та в поле для декларування доходу в звітній формі до ДПСУ за відповідний квартал (така загальна сума доходу сумується з сумами доходу в попередні квартали відповідного року, якщо в Додатку наявна інформація щодо сум доходу в попередні квартали відповідного року);
 • Вам необхідно перевірити вищезазначені суми в розділі “Звітність” Додатку до відправлення звіту до ДПСУ та, якщо необхідні коригування – відкоригувати інформацію щодо операцій в розділі “Бухгалтерія” Додатку;
 • для цілей звітування щодо єдиного соціального внеску використовуються наступні суми: сума єдиного соціального внеску, яка імпортується в звіт щодо єдиного соціального внеску, розраховується як 22% мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України, яка імпортується до звіту щодо єдиного соціального внеску, як база для нарахування єдиного соціального внеску;
 • після отримання відповіді від ДПСУ щодо прийняття Вашої податкової звітності/звітності щодо єдиного податку Вам необхідно перевірити Ваші звіти, отримані ДПСУ, в Електронному кабінеті ДПСУ (доступний на сайті: https://cabinet.tax.gov.ua/) та, якщо будь-які зміни необхідні – направити змінену податкову звітність/звітність щодо єдиного податку до ДПСУ.
B: Спеціальні функції Додатка дозволяють Вам підключатися до банківських рахунків (надалі – «Платіжні рахунки»), що обслуговуються певними українськими банками, і автоматично синхронізовувати інформацію про Ваш платіжний рахунок з Додатком на підставі Вашої прямої згоди, наданої укладенням Договору Провайдеру, та наданих Вами даних, необхідних для такого підключення до Платіжного рахунку.  Провайдер надає цю послугу в Додатку щодо Платіжних рахунків, відкритих Вами в АТ КБ “ПРИВАТБАНК” з використанням функціональних можливостей додатків “Автоклієнт” та/або “Модуль обміну з Приват24”, які Ви використовуєте в порядку та на умовах, які встановлено договорами між Вами та АТ КБ “ПРИВАТБАНК”. Опис функціональних можливостей та регламенту роботи додатків “Автоклієнт” та “Модуль обміну з Приват24” наведено за наступними посиланнями: https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vS8rx2WKg69o6JvG5L4AhSXcU6vxXcJph6WK84qJcAYDBvsNYEob57jDMQhbosjc9gRS5bOTqTXf0vb/pub?urp=gmail_link#h.nqp be6i fhcq https://docs.google.com/document/d/19n3GIp8RuoNimgmHwoSE-u0paCR-nI89iU4p33WWIBc/edit Провайдер надає цю послугу в Додатку щодо Платіжних рахунків, відкритих Вами в АТ “Універсал Банк” з використанням функціональних можливостей сервісу “Monobank open API for Providers”. Опис функціональних можливостей та регламенту роботи цього сервісу наведено за наступними посиланнями: https://api.monobank.ua/docs/corporate.html Ви погоджуєтеся підключатися тільки до тих Платіжних рахунків, які Вам належать або до тих, якими Ви маєте право користуватися. З метою використання функції Додатку щодо синхронізації Платіжного рахунку Ви надаєте пряму згоду Провайдеру на доступ до інформації щодо Вашого Платіжного рахунку з використанням описаних в Договорі технологічних рішень в режимі «тільки перегляд», на використання Провайдером наданих Вами даних для здійснення такого доступу, на отримання від Вашого імені Ваших даних в тій мірі, наскільки вони розкриваються вашим банком (включаючи: інформацію щодо рахунку – зокрема, номер рахунку, тип, валюта, баланс; інформація за транзакціями – зокрема, суми транзакцій, їх дати, опис, валюта; інформація про власника рахунку – зокрема, ім’я, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону) та на обмін ними з Провайдером та Додатком, а також на уповноваження відповідної фінансової установи надавати доступ до цих даних та розкривати відповідну банківську таємницю Провайдеру. До того ж Ви надаєте запевнення Провайдеру, що у Вас є для цього всі необхідні права.

Програми лояльності

Провайдер може проводити постійні або тимчасові маркетингові заходи (далі – Програми лояльності) для користувачів Додатку, які передбачають отримання ними заохочень, в яких Ви маєте право брати участь на власний розсуд. Порядок та умови участі в Програмах лояльності доступні за посиланням. Своєю участю в Програмах лояльності Ви засвідчуєте, що ознайомились та погоджуєтесь з правилами відповідної Програми лояльності.

Строк дії та припинення

Договір вважається укладеним на строк 1 (один) місяць. Незважаючи на будь-які протилежні положення цього Договору, якщо жодна зі сторін Договору не повідомить іншу сторону про розірвання Договору до настання передбачуваної дати розірвання, Договір вважається продовженим ще на один місяць; кількість таких можливих продовжень не обмежена. За умови сплати будь-яких непогашених платежів Провайдеру, Ви можете розірвати Договір в будь-який час і з будь-якої причини шляхом надсилання повідомлення Провайдеру (електронною поштою), при цьому Провайдер деактивує обліковий запис Вашого Додатка таким чином, що функціональні можливості Додатка будуть відключені для Вас. Повернення коштів, сплачених за послуги за Договором в такому випадку неможливе. Провайдер може розірвати Договір у будь-який час і з будь-якої причини за умови попереднього завчасно наданого Вам повідомлення, якщо інше не передбачено цими Умовами, домовленістю сторін або законодавством України. 

Внесення змін

Ми залишаємо за собою право вносити зміни до цих Умов (оновлювати редакцію цих Умов) в будь-який момент, і такі зміни (оновлена редакція) набувають чинності після публікації на нашому веб-сайті (www.fairo.com.ua), окрім користувачів Додатку, які уклали Договір до дати такої публікації – для таких користувачів Додатку зміни (оновлена редакція) цих Умов буде чинною через 14 днів після дня відповідного повідомлення електронною поштою (якщо більший строк не буде встановлено в зазначеному повідомленні). Ви зобов’язані щонайменше кожні 12 днів перевіряти наявність надісланих Вам повідомлень електронною поштою про зміну Умов. Продовжуючи користуватися Додатком після зазначеного строку або здійснюючи дії відповідно до Умов із змінами (оновленої редакції цих Умов), Ви висловлюєте свою згоду із внесеними змінами (оновленою редакцією цих Умов). Якщо Ви не згодні зі змінами, Ви можете безкоштовно припинити дію цих Умов у будь-який час. Умови проведення Програм лояльності змінюються Провайдером в порядку, встановленому умовами проведення відповідної Програми лояльності.

Ваше користування Додатком

Ліцензія надається виключно для Вашого користування (або користування Вашого підприємства, якщо застосовується). Таким чином, Ви не можете цей Додаток здавати в оренду, позичати, продавати, передавати або передавати в субліцензію. Ліцензія на сторонні сервіси або бібліотеки, що входять до складу Додатку, надається Вам відповідно до цих Умов або відповідно до умов ліцензії третьої сторони, якщо застосовується. На підставі Вашої ліцензії Ви не маєте права отримувати доступ до Додатку за допомогою інших засобів, крім офіційного додатку, видобувати або витягувати будь-які дані з баз даних Додатку (за винятком випадків, коли це прямо дозволено функціями Додатку), змінювати, здійснювати зворотне проектування, зламувати, декодувати, декомпілювати, розбирати або створювати похідні роботи Додатку або будь-якої його частини та обходити будь-яку технологію, що використовується для захисту функцій Додатку. Якщо інше не було прямо погоджено Провайдером, Вам не дозволяється поширювати будь-які знімки екранів, зміст або опис Додатку або будь-яких його частин, будь-які посилання на Додаток або будь-які відгуки щодо Додатку.

Реєстрація та обліковий запис Користувача

Для можливості користуватися Додатком, Вам потрібно зареєструватися. Ви погоджуєтеся надавати Провайдеру тільки точну, правдиву та актуальну інформацію та підтримувати її в актуальному стані. У разі зміни інформації, наданої Вами Провайдеру, зокрема, Ваших персональних та/або контактних даних, Вам необхідно повідомити Провайдера про таку зміну шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти Провайдера, зазначену в Умовах, з Вашої електронної адреси, наданої Вам Провайдеру, або з використанням функції “чат” Додатку (програмне забезпечення, яке є частиною Додатку (інтегроване в Додаток) та за допомогою якого Ви можете здійснювати комунікацію з Провайдером), далі – Верифікований чат. Ви зобов’язані забезпечувати конфіденційність та захист реквізитів для входу в обліковий запис Додатка, і Вам заборонено їх передавати будь-кому. Ви несете одноосібну відповідальність за будь-які дії, які відбуваються за Вашим обліковим записом.

Контент користувача

Ви маєте право вводити і завантажувати в Додаток або синхронізувати з ним тексти, числові дані, фотографії або інший контент. Ви несете відповідальність за будь-який контент, який Ви надаєте Додатку, і за будь-які його наслідки. Ви не маєте права вводити або завантажувати в Додаток або синхронізувати з ним неправомірний контент або контент, що порушує авторські права або будь-які інші права третіх осіб. Провайдер не перевіряє контент користувача, але залишає за собою право з будь-якої причини видалити або закрити доступ до будь-якого контенту користувача. Провайдер не несе відповідальності за точність контенту, який Ви надали Додатку або синхронізували з ним, або який було створено Додатком на основі Ваших даних. Ви несете одноосібну відповідальність за резервне копіювання контенту, який Ви вносите або завантажуєте в Додаток або синхронізуєте з ним.

Відсутність фахової консультації

На основі Вашого контенту користувача (зокрема, синхронізованих даних платіжного рахунку) Додаток може надавати Вам персоналізовані автоматично згенеровані пропозиції/розрахунки щодо виставлення рахунків-фактур, ведення бухгалтерського обліку, сплати податків або комерційні пропозиції (оголошення). Ви цим підтверджуєте і погоджуєтеся, що (i) будь-яка така пропозиція/розрахунок або комерційна пропозиція не є фаховою фінансовою, податковою, бухгалтерською, інвестиційною або будь-якою іншою професійною консультацією, (ii) Провайдер не робить жодних пов’язаних із цим запевнень або гарантій, і (iii) Ви вирішуєте на власний розсуд, чи слідувати таким пропозиціям/розрахункам. Провайдер у жодному разі не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Вам або третій особі, що виникли внаслідок використання Вами таких рекомендацій або комерційних пропозицій. До того ж, хоча Провайдер докладає обґрунтованих зусиль для приведення функцій Додатку у відповідність до стандартів бухгалтерського обліку та податкової звітності, що застосовуються в Україні, немає жодних гарантій того, що завжди буде дотримано всіх вимог. Додаток не повинен вважатися таким, що повністю заміняє ведення Вами власного бухгалтерського обліку та податкової звітності і призначений тільки для полегшення такого ведення. Немає жодної гарантії, що документи та операції, оформлені в Додатку, відповідатимуть Вашим договорам або зобов’язанням, стороною яких Ви є або які для Вас є обов’язковими.

Використання на Вашому мобільному пристрої

Використання Додатку можливе за наявності сумісного мобільного пристрою, доступу до Інтернету і сумісного програмного забезпечення, встановленого на мобільному пристрої. Ви погоджуєтеся з тим, що самостійно несете відповідальність за виконання цих вимог, зокрема будь-яких змін, оновлень та застосовних платежів, а також умов Вашого договору з провайдером послуг мобільного зв’язку та телекомунікацій.

Технічне обслуговування та підтримка

Додаток постійно вдосконалюється, і Провайдер залишає за собою право на власний розсуд оновлювати Додаток, змінювати характер Додатку, змінювати або припиняти деякі його функції без попереднього повідомлення. Ви погоджуєтесь з тим, що Провайдер не зобов’язаний здійснювати підтримку або оновлення Додатку. Провайдер не гарантує безперебійного надання послуг або відсутності будь-яких помилок, «багів» або неточностей. Додаток або інтегровані сторонні сервіси можуть бути тимчасово недоступні через технічне обслуговування, певні технічні труднощі або інші події, які не залежать від Провайдера. Якщо у Вас виникли питання, проблеми або пропозиції, Ви можете зв’язатися з Провайдером за контактами, вказаними далі. Однак Ви погоджуєтесь з тим, що підтримка Додатка може бути обмеженою у зв’язку з обмеженими ресурсами Провайдера.

Платежі

Станом на дату публікації Умов Ви не сплачуєте Провайдеру за користування Додатком. Провайдер не гарантує, що в майбутньому за користування Додатком не буде встановлено вартості послуг, яку необхідно буде сплачувати на користь Провайдера – у разі внесення таких змін вони будуть застосовуватись в порядку, визначеному в розділі “Внесення змін” Умов.

Конфіденційність

Використовуючи Додаток, Ви підтверджуєте, що Провайдер оброблятиме Ваші персональні дані в обсязі, необхідному для надання послуг згідно з Договором. Всю інформацію, включаючи обсяг і спосіб обробки Ваших персональних даних, включено до «Політики конфіденційності» (далі – Політика конфіденційності), яка розміщена в мережі Інтернет та доступна за посиланням https://www.fairoapp.com/uk/privacy-policy-ua/, та “Згоді на обробку персональних даних для маркетингових цілей”, яка розміщена в мережі Інтернет та доступна за посиланням https://www.fairoapp.com/uk/marketing-consent-ua/ (далі – Маркетингова згода). Укладенням Договору Ви надаєте згоду на обробку Ваших персональних даних в порядку та на умовах, визначених в Політиці конфіденційності та в Маркетинговій згоді (якщо Ви зміщуєте до позиції “так” або “згоден” або вправо (або будь-яким іншим чином, який чітко виражає Вашу згоду) відповідний/ні прапорець/ці в діалоговому вікні підтвердження щодо Маркетингової згоди в Додатку) https://www.fairoapp.com/uk/terms-conditions-ua/.

Обмеження відповідальності

У МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВОМУ ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАСТОСОВНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ДОДАТОК ТА ІНТЕГРОВАНІ СТОРОННІ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ “В НАЯВНОМУ ОБСЯЗІ” (“AS IS”) І “ЗА УМОВИ ДОСТУПНОСТІ (“AS AVAILABLE”)” БЕЗ ЖОДНИХ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ЗАПЕВНЕНЬ АБО ГАРАНТІЙ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЯКІ ВИКЛАДЕНІ В ЦИХ УМОВАХ. ПРОВАЙДЕР НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ДОДАТОК І БУДЬ-ЯКІ ЙОГО ФУНКЦІЇ АБО ПОСЛУГИ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ БЕЗПЕРЕБІЙНО, БЕЗ ПОМИЛОК, ЗАХИЩЕНО, ВСЕОСЯЖНО, У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ТОЧНО АБО В АКТУАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ, А ТАКОЖ ЩО ВСІ ПОМИЛКИ В ДОДАТКУ І БУДЬ-ЯКИХ ЙОГО ФУНКЦІЯХ АБО ПОСЛУГАХ МОЖЕ БУТИ ЗНАЙДЕНО АБО ВИПРАВЛЕНО. ВИ ПРЯМО ПІДТВЕРДЖУЄТЕ І ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ТА ІНТЕГРОВАНИХ СТОРОННІХ СЕРВІСІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО НА ВАШ РИЗИК, І ТОМУ УСІ РИЗИКИ, ЗОКРЕМА ЩОДО ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ, РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ, ТОЧНОСТІ, ЗАХИЩЕНОСТІ І ЗУСИЛЬ, НЕСЕТЕ ВИКЛЮЧНО ВИ. У МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВОМУ ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОМ, ПРОВАЙДЕР В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ АБО ВТРАТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, ВТРАТУ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ВТРАТУ ДАНИХ І ПРИБУТКУ, МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ АБО ІНШІ НЕМАТЕРІАЛЬНІ АБО ЕКОНОМІЧНІ ВТРАТИ, ЩО ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК АБО У ЗВ’ЯЗКУ З ВАШИМ ВИКОРИСТАННЯМ АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКА ТА ІНТЕГРОВАНИХ СТОРОННІХ СЕРВІСІВ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИНИ, НАВІТЬ ЯКЩО ПРОВАЙДЕРУ БУЛО ПОВІДОМЛЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

Сторонні сервіси

В Додаток або в його складові можуть інтегруватися або іншим чином включатися сторонні сервіси або контент. Ви підтверджуєте, що крім цих Умов можуть застосовуватися інші умови користування такими сторонніми сервісами (включаючи політику конфіденційності), і що Провайдер не гарантує доступності таких послуг і контенту. Ви зобов’язані погодитися та дотримуватися будь-яких застосовних умов третіх сторін (у тому числі умов оплати) та інших процедур (таких як ідентифікація та верифікація) при використанні Додатка.

Застосовне законодавство та вирішення спорів

Цей договір регулюється законодавством України. Всі спори вирішуються за взаємною згодою або, якщо згоди не досягнуто, передаються на вирішення судів, які мають підсудність відповідно до зареєстрованого місцезнаходження Провайдера.

Автономність положень

Якщо будь-яке положення цих Умов у будь-якому обсязі визнано недійсним або таким, що не може бути примусово виконаним, така недійсність або неможливість примусового виконання жодним чином не впливає на інші положення Умов та не має наслідком недійсність чи неможливість примусового виконання таких інших положень. Таке положення застосовується в повному обсязі, дозволеному законом, або вважається заміненим положенням, яке є дійсним і таким, що може бути примусово виконаним, і яке найбільше відповідає первісному наміру та меті. Цей Договір не вважається договором приєднання, і Ви можете запропонувати свої умови договору.

Скарги та контактна інформація

Ваші запитання, скарги, претензії або будь-яка інша комунікація щодо Додатка повинні надсилатися з використанням Верифікованого чату або за наступними реквізитами: ТОВ «ФАІРО» Адреса: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9, корп. 5-А, 2-й поверх Email: support.ua@fairoapp.com